TOPLIST

Top 19 can i treat my covid-19 symptoms at home top rated – imcapi-hanoi-2010.org

7
imcapi-hanoi-2010.org tổng hợp và liệt ra những can i treat my covid-19 symptoms at home dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Treating COVID-19 at home: Care tips for you and others – Mayo Clinic

 • Tác giả: www.mayoclinic.org
 • Ngày đăng: 24 ngày trước
 • Đánh giá: 5(452 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả: Most people who become sick with COVID-19 will only have mild illness and can get better at home. Symptoms might last a few days. People who have the virus …

Xem ngay

2.Treating COVID-19 symptoms at home – Healthdirect

 • Tác giả: www.healthdirect.gov.au
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1848 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả: Most adults with a mild case of COVID-19 can treat their symptoms in a …

Xem ngay

3.Treat COVID-19 symptoms at home – HSE.ie

 • Tác giả: www2.hse.ie
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Đánh giá: 2(647 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

4.COVID-19 Treatments and Medications – CDC

 • Tác giả: www.cdc.gov
 • Ngày đăng: 5 ngày trước
 • Đánh giá: 2(1792 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Most people with COVID-19 have mild illness and can recover at home. You can treat symptoms with over-the-counter medicines, such as acetaminophen (Tylenol) …

Xem ngay

5.What to Do If You Are Sick | CDC

 • Tác giả: www.cdc.gov
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1324 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Learn how to stay home, monitor your symptoms, wear a mask, and get tested. … at high risk of getting very sick from COVID-19, treatment may be available.

Xem ngay

6.COVID-19: Symptoms, treatment, what to do if you feel sick

 • Tác giả: www.canada.ca
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Đánh giá: 2(1360 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

7.How to Treat Mild COVID-19 Symptoms at Home – Houston Methodist

 • Tác giả: www.houstonmethodist.org
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Đánh giá: 5(359 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

8.Treating COVID at Home – University of Maryland Medical System

 • Tác giả: www.umms.org
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Đánh giá: 2(706 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: How Can I Treat COVID Symptoms at Home? The main symptoms of COVID are fever, cough and shortness of breath. If your symptoms become severe, you should call …

Xem ngay

9.Home Treatment If You Have Mild COVID-19 Symptoms – Healthline

 • Tác giả: www.healthline.com
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Đánh giá: 3(922 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

10.How to Recover From COVID-19 at Home – Everyday Health

 • Tác giả: www.everydayhealth.com
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Đánh giá: 4(1846 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả:

Xem ngay

11.What are the options for covid treatment at home? – Patient.info

 • Tác giả: patient.info
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Đánh giá: 3(672 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả:

Xem ngay

12.Sick With COVID-19? How to Treat Yourself at Home – Health Matters

 • Tác giả: healthmatters.nyp.org
 • Ngày đăng: 18 ngày trước
 • Đánh giá: 3(328 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: “While some patients require inpatient care for their COVID-19 infection, most do not and are able to safely care for themselves at home,” says Dr. Judy Tung, …

Xem ngay

13.Coronavirus (COVID-19) Treatment – WebMD

 • Tác giả: www.webmd.com
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Đánh giá: 3(961 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

14.COVID-19 infection – care at home – Health Navigator NZ

 • Tác giả: www.healthnavigator.org.nz
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Đánh giá: 4(1085 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

15.COVID-19 Self-Care Guide – Alberta Health Services

 • Tác giả: www.albertahealthservices.ca
 • Ngày đăng: 2 ngày trước
 • Đánh giá: 4(627 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Most people recover from COVID-19 without special treatment and can manage mild symptoms at home.

Xem ngay

16.Managing COVID-19 at home | Coronavirus Victoria

 • Tác giả: www.coronavirus.vic.gov.au
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1078 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Mild symptoms: rest and recover at home · rest · drink plenty of water (aim to drink 2 to 2.5 litres a day) …

Xem ngay

17.What to do if you have confirmed or suspected coronavirus disease …

 • Tác giả: www.vdh.virginia.gov
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1489 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả:

Xem ngay

18.Coronavirus disease (COVID-19) – WHO | World Health Organization

 • Tác giả: www.who.int
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1702 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả: Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. However, some will …

Xem ngay

19.How to treat COVID-19 at home – YouTube

 • Tác giả: www.youtube.com
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Đánh giá: 2(1083 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả:

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về can i treat my covid-19 symptoms at home trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm