Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ cam kết giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu của những người truy cập vào web hợp lý tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu tóm gọn những loại thông tin nào được Quán chúng tôi thu được qua trang web này, cách thức chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Nội dung trong trang này sẽ còn kể đến những quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi luôn cam đoan thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập lúc bạn tự nguyện đưa các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này được hiểu là bạn biết rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn cung cấp dữ liệu cá nhân trên website của chúng tôi tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Không những thế, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu các bạn đã được đưa nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ quyền sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của các bạn cho thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Imcapi-hanoi-2010.org thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Imcapi-hanoi-2010.org có thể do bên thứ ba đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Quyền lợi của khách hàng

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Các bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, các bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website imcapi-hanoi-2010.org.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Imcapi-hanoi-2010.org hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể đảm bảo 100% sự an toàn cho thông tin khi được đưa lên internet. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Và chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ thông tin cá nhân của các bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Chúng tôi có thể bật mí và đưa thông tin cho bên thứ 3, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH IMCAPI – HANOI – 2010
Email:
lienhe.imcapi-hanoi-2010@yahoo.com
Website:https://imcapi-hanoi-2010.org