TOPLIST 4

Top 20 who covid-19 symptoms top rated – imcapi-hanoi-2010.org

10
Top 20 who covid-19 symptoms top rated – imcapi-hanoi-2010.org
imcapi-hanoi-2010.org tổng hợp và liệt ra những who covid-19 symptoms dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

1.Coronavirus disease (COVID-19) – WHO | World Health Organization

 • Tác giả: www.who.int
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1301 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Coronavirus disease (COVID-19) · sore throat · headache · aches and pains · diarrhoea · a rash on skin, or discolouration of fingers or toes · red or irritated eyes.

Xem ngay

2.covid-19 symptoms

 • Tác giả: www.who.int
 • Ngày đăng: 4 ngày trước
 • Đánh giá: 5(1288 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Home · Health topics · Our work · News · Emergencies · About us · Home/; News/; Novel Coronavirus/; New infographics/; covid-19 symptoms. COVID-19 symptoms.

Xem ngay

3.Advice for the public: Coronavirus disease (COVID-19)

 • Tác giả: www.who.int
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1134 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

4.COVID-19 symptoms and severity – WHO | World Health Organization

 • Tác giả: www.who.int
 • Ngày đăng: 11 ngày trước
 • Đánh giá: 5(1341 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả:

Xem ngay

5.Symptoms of COVID-19 – CDC

 • Tác giả: www.cdc.gov
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Đánh giá: 4(1519 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Fever or chills; Cough; Shortness of breath or difficulty breathing; Fatigue; Muscle or body aches; Headache; New loss of taste or smell; Sore throat …

Xem ngay

6.Coronavirus (COVID-19) symptoms in adults – NHS

 • Tác giả: www.nhs.uk
 • Ngày đăng: 15 ngày trước
 • Đánh giá: 5(901 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả: Coronavirus (COVID-19) symptoms in adults · a high temperature or shivering (chills) – a high temperature means you feel hot to touch on your chest or back (you …

Xem ngay

7.Symptoms of coronavirus (COVID-19) – NHS

 • Tác giả: www.nhs.uk
 • Ngày đăng: 10 ngày trước
 • Đánh giá: 5(584 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Find out about the symptoms of coronavirus (COVID-19) and what to do if you or your child has them.

Xem ngay

8.Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Symptoms and causes

 • Tác giả: www.mayoclinic.org
 • Ngày đăng: 13 ngày trước
 • Đánh giá: 2(466 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Shortness of breath or difficulty breathing; Muscle aches; Chills; Sore throat; Runny nose; Headache; Chest pain; Pink eye (conjunctivitis); Nausea; Vomiting …

Xem ngay

9.COVID-19: Symptoms, treatment, what to do if you feel sick

 • Tác giả: www.canada.ca
 • Ngày đăng: 23 ngày trước
 • Đánh giá: 5(458 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả:

Xem ngay

10.COVID-19 disease and symptoms

 • Tác giả: www.health.gov.au
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Đánh giá: 4(851 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả: Symptoms of COVID-19 · runny nose or congestion · headache or fatigue · muscle or joint pains · nausea or loss of appetite · diarrhoea or vomiting · temporary loss of …

Xem ngay

11.People with symptoms of a respiratory infection including COVID-19

 • Tác giả: www.gov.uk
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Đánh giá: 2(667 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả: Symptoms of respiratory infections, including COVID-19 · continuous cough · high temperature, fever or chills · loss of, or change in, your normal sense of taste …

Xem ngay

12.UGM Expert: Malaise as Mild Symptoms of Covid-19 Patients

 • Tác giả: www.ugm.ac.id
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Đánh giá: 4(848 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả:

Xem ngay

13.About COVID-19 symptoms and spread – Mass.gov

 • Tác giả: www.mass.gov
 • Ngày đăng: 17 ngày trước
 • Đánh giá: 4(718 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: COVID-19 is a respiratory disease, caused by a novel (or new) coronavirus that emerged in late 2019. Reported illness ranges from mild symptoms to severe …

Xem ngay

14.Coronavirus Disease (COVID-19) – Cleveland Clinic

 • Tác giả: my.clevelandclinic.org
 • Ngày đăng: 8 ngày trước
 • Đánh giá: 4(1314 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả: What are the symptoms of COVID-19? · Fever or chills. · Cough. · Shortness of breath or difficulty breathing. · Tiredness. · Muscle or body aches. · Headaches. · New …

Xem ngay

15.COVID-19 (coronavirus) – HSE.ie

 • Tác giả: www2.hse.ie
 • Ngày đăng: 16 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1707 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Get advice about COVID-19, including symptoms, testing, vaccination and self-isolation.

Xem ngay

16.COVID-19: Clinical features – UpToDate

 • Tác giả: www.uptodate.com
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1878 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả:

Xem ngay

17.Symptoms of Coronavirus – WebMD

 • Tác giả: www.webmd.com
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1868 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả: Most people with COVID-19 have a dry cough they can feel in their chest. What to Do if You Think You …

Xem ngay

18.Coronavirus (COVID-19): symptoms | nidirect

 • Tác giả: www.nidirect.gov.uk
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Đánh giá: 2(1966 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 4
 • Đánh giá cao nhất: 1
 • Mô tả: Symptoms of a respiratory infection · continuous cough · high temperature, fever or chills · loss of, or change in, your normal sense of taste or smell · shortness …

Xem ngay

19.Clinical Spectrum of SARS-CoV-2 Infection

 • Tác giả: www.covid19treatmentguidelines.nih.gov
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Đánh giá: 3(1071 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 5
 • Đánh giá cao nhất: 2
 • Mô tả:

Xem ngay

20.Coronavirus (COVID-19): symptoms, testing and how to self-isolate

 • Tác giả: novascotia.ca
 • Ngày đăng: 28 ngày trước
 • Đánh giá: 1(1805 lượt đánh giá)
 • Đánh giá thấp nhất: 3
 • Đánh giá cao nhất: 3
 • Mô tả: Symptoms and testing. Visit Nova Scotia Health Authority for information about COVID-19 symptoms, COVID-19 testing and if you have tested positive for COVID-19.

Xem ngay

Với những thông tin chia sẻ trên về who covid-19 symptoms trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm